Amb negreta: l'acte central de campanya a les Terres de l'Ebre de cada candidatura
 
Font: perfils oficials de Twitter @PDECATTE, @CUPEbre, @ERCEbre

 

Hashtags de les candidatures
JUNTSxCAT #ElNostrePresident
CUP #Dempeus
ERC #FemRepública

 

Inscripció com a persona apoderada i/o interventora
JUNTSxCAT http://bit.ly/2zURZqQ  
CUP http://bit.ly/2A65Rxh  
ERC http://bit.ly/2zUNk8x