TxI

Tortosa per la Independència és una assemblea territorial de l’Assemblea Nacional Catalana, constituïda el 24 de juliol de 2013.

El propòsit de Tortosa per la Independència és promoure les finalitats de l’Assemblea Nacional Catalana al municipi de Tortosa:

1.- Promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per a l’assoliment i la constitució de l’estat català propi, independent, de dret, social i democràtic.

2.- Aglutinar totes les persones que treballen amb objectius afins als de l’Assemblea Nacional Catalana, ja sigui des de tota mena de grups, entitats, moviments, partits polítics, o bé individualment.

3.- Facilitar, potenciar i acollir tota classe d’iniciatives democràtiques encaminades a l’assoliment dels objectius esmentats en els apartats anteriors.