Signa un Vot per la Independència

Des de l’ANC ja estem en condicions de posar en marxa una nova campanya que ens ha de facilitar el camí cap a la independència. Es tracta del projecte anomenat “Dret de Petició. Signa un vot per la independència”.

El Dret de Petició és un dret fonamental que és recollit per tots els ordenaments jurídics dels països democràtics. La Constitució espanyola el reconeix a l’article 29 i l’Estatut de Catalunya a l’article 29.5. i la normativa que el desenvolupa: la Llei Orgànica 4/2001 reguladora del Dret de Petició i el Decret 21/2003 pel qual s’estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes. El Dret de Petició, en essència, consisteix en dirigir una instància o sol·licitud a l’administració pública demanant alguna cosa. L’ANC s’acull a aquest dret per fer que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya l’exercim per demanar la independència del nostre país.

En la campanya “Signa un vot per la Independència” es demanarà al Parlament de Catalunya que actuï decididament per convocar la consulta vinculant sobre la independència i que, en cas que aquesta no es pugui celebrar, declari unilateralment la independència del nostre país d’acord amb l’ordenament jurídic internacional.

Per desenvolupar el projecte amb tots els requisits legals i jurídics es fan necessàries dues figures: l’apoderat i l’interventor.

NECESSITEM APODERATS I INTERVENTORS

L’apoderat és la persona que dóna fe de la identitat del signant i ha d’estar present, per tant, en el moment de la recollida dels vots o peticions i l’interventor es qui controla que el procés es faci correctament.

Tothom qui estigui interessat en ser apoderat o interventor ha d’enviar un correu a  tortosa@assemblea.cat, tot facilitant-nos les dades següents: nom i cognoms, número DNI, adreça de e-correu, núm. telèfon. També ha d’indicar si s’apunta com a apoderat o interventor.

ANIMEU-VOS, ENTRE TOTS I TOTES HEM D’ACONSEGUIR QUE MOLTS CATALANS I CATALANES SIGNIN AQUEST VOT PER A LA INDEPENDÈNCIA. SI L’#11S2012 VÀREM SER 1,5 MILIONS I L’#11S2013 VÀREM ARRIBAR ALS 2 MILIONS, ARA HEM DE SUPERAR AQUESTA XIFRA I ACONSEGUIR MÉS DE 2 MILIONS DE VOTS

Esperem la vostra col·laboració!!!